5 เคล็ดลับบำรุงผมเสียจากการทำสีให้มีสุขภาพผมดีขึ้น

เพราะการทำสีผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการสร้างสีสันให้ตัวเองและชีวิตดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนสภาพสีผมเดิมๆ ให้เป็นสีผมใหม่ อาจเป็นไปตามกระแสแฟชั่น