เบาหวานขึ้นตา

รู้ยัง?? อาการเบาหวานขึ้นตาหากไม่รีบรักษาอาจถึงขั้นบอดสนิท.. !!

เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) เป็นโรคแทรกซ้อนทางตาที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และยังสามารถส่งผลร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งโรคเบาหวานขึ้นตาเกิดจากหลอดเลือดในจอตาเกิดความผิดปกติ มีการอักเสบที่มาจากสาเหตุจากเบาหวาน และอาจมีการโป่งพองเป็นหย่อมๆจากผนังหลอดเลือดผิดปกติ มีเลือดและน้ำเหลืองซึมออกมาจากหลอดเลือด กระจายอยู่ทั่วไปในจอตา หากปล่อยทิ้งไว้จะมีเลือด น้ำเหลืองซึมมากขึ้น และอาจทำให้จอตาขาดเลือดส่งผลทำให้เกิดการตายของจอตา แรกๆ อาจเป็นการตายกระจัดกระจายแต่หากนานเข้าก็จะมีการตายมากขึ้น ทำให้เซลล์รับรู้การเห็นในจอตาเหลือน้อยลง ทำให้การมองเห็นจะลดลงมากขึ้น

 

อาการของเบาหวานขึ้นตา ?

อาการที่อาจพบได้จากจอตาเสื่อมจากเบาหวาน คือ อาจไม่มีอาการอะไรในระยะแรกๆ ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและยังคงมีการมองเห็นปกติ จากนั้นผู้ป่วยจะค่อยๆ มีอาการตาพร่ามัวทีละน้อย เพราะมีการรั่วซึมของเลือดและน้ำเหลืองจากหลอดเลือด ซึ่งหากรั่วซึมไปถึงจุดศูนย์กลางของการรับภาพ ก็จะทำให้มีอาการตามัวมากขึ้น และเมื่อหลอดเลือดที่จอตาเสีย จะมีกลไกของร่างกายก่อให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นในจอตา ซึ่งหลอดเลือดที่เกิดใหม่มีผนังไม่แข็งแรงทำให้ฉีกขาดได้ง่าย จึงเกิดเลือดออกในจอตา ส่งผลให้ตามัวลงอย่างฉับพลัน หรือเมื่อมีหลอดเลือดเกิดใหม่ มักจะมีเนื้อเยื่อเป็นพังผืดเกิดใหม่ตามมาด้วย ทั้งสองจะยึดดึงจอตาให้หลุดลอกเป็นหย่อมๆ และดึงรั้งจนหลุดลอกหมดทั้งจอตา ส่งผลทำให้ตาบอดสนิทได้

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา

1.การรักษาด้วยแสงเลเซอร์

หากโรคเบาหวานขึ้นตาเป็นที่จอตามากขึ้น การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เป็นการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้นซึ่งจะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด โดยเป็นการทำลายหลอดเลือดเกิดใหม่ด้วยแสงเลเซอร์ และทำลายจอตาที่ตายเป็นหย่อมๆ การรักษาด้วยแสงเลเซอร์อาจต้องทำหลายครั้ง จนกว่าความผิดปกติของจอตาสงบลง และในบางภาวะ เมื่อมีจอตาตรงกลางบวม อาจรักษาด้วยการฉีดยารักษาการบวมเข้าในตาโดยตรง

 

2.ผ่าตัดน้ำวุ้นตา

เป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยาก ผลรักษาอาจไม่แน่นอน หากปล่อยปละละเลยมาถึงขั้นต้องผ่าตัดน้ำวุ้นตา สายตามักจะเสียไปค่อนข้างมากแล้ว เพราะหากมีเลือดออกในน้ำวุ้นตา หรือมีพังผืดดึงจอตาหลุดลอก ต้องรีบรักษาโดยวิธีผ่าตัดน้ำวุ้นตาด่วน!

3.ควบคุมอาหารและรักษาระดับน้ำตาล

วิธีรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาที่ดีสำคัญที่สุดคือ การควบคุมอาหารและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หากเริ่มมีอาการทางจอประสาทตา ส่วนใหญ่แพทย์จะทำการยิงเลเซอร์เพื่อทำลายจอประสาทตาที่ตายแล้วและหลอดเลือดเกิดใหม่ เป็นการป้องกันไม่ให้อาการลุกลามมากขึ้น แต่หากมีอาการเลือดออกในน้ำวุ้นลูกตาหรือจอประสาทตาหลุดลอก อาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งผลการรักษานั้นไม่แน่นอน โดยหากปล่อยให้มีอาการรุนแรงถึงขั้นนี้แล้ว แสดงว่าสายตามักจะเสียไปมากแล้ว

4.ควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา ไม่ว่าจะมีความผิดปกติหรือไม่มีความผิดปกติของจอประสาทตา เราต่างจำเป็นต้องดูแลตัวเอง ด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือด โดยจะต้องควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด และความดันโลหิต เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเบาหวานขึ้นตาเกิดการลุกลาม อาการเบาหวานขึ้นตาระยะแรกไม่จำเป็นต้องทำการรักษา แต่ผู้ป่วยจะต้องหมั่นมาตรวจตามนัด หากพบความผิดปกติ แพทย์จะพิจารณาทำการรักษาต่อไป หรือหากพบว่ามีเลือดออก มีพังผืดดึงรั้งหรือมีจอประสาทตาลอกก็จะสามารถทำการผ่าตัดรักษาได้อย่างทันที

5.ควบคุมอาหาร

การป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตาสามารถทำได้โดย การควบคุมอาหาร ระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควรรับประทานยาเบาหวาน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือ ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากเริ่มมีอาการผิดปกติ แพทย์อาจจะนัดตรวจบ่อยขึ้น ควรมาตรวจอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ

หากไม่อยากเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาจนส่งผลทำให้ตาบอด ก็อย่าลืมตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลดวงตาของคุณให้มีสุขภาพดีไปได้อีกยาวนาน

Related Post

รู้ทันก่อนสาย เบาหวานขึ้นตา ร้ายกาจกว่าที่คิด... การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คำกล่าวนี้จริงแท้แน่นอนอย่างที่สุด แต่ด้วยพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตในสังคมที่เร่งรีบตลอดเวลา อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลม...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *